Ostap Bondarczuk

Przy
powszechnej ruinie majątków ten wzrost nagły postawił hrabiego na stopniu wyższym, niżeli od dawna zajmowali podupadli jego imiennicy w hierarchii arystokratycznej.
Córka jedynaczka mogła wyjść za jedno z najstarszych i najpiękniejszych i m i o n krajowych.
Dano to wyraźnie do zrozumienia hrabiemu napomykając, że nawet można by pozyskać pozwolenie przypięcia imienia hrabiów do nazwy pretendenta, jeśliby tego żądano.
Z drugiej strony, dane słowo bratu wiązało go. Alfred ubogi prawie miał być mężem Misi.
Nie wiedzieć skąd, po uczynionych propozycjach od innych, hrabiemu zaczęły myśli różne przychodzić do głowy, których wprzódy nie miał.
- Małżeństwa między bliskimi krewnymi, między tak bliskimi, są zakazane. Można by otrzymać dyspensę, ale zwykle małżeństwa takie są nieszczęśliwe.
Są przeciw prawu kościelnemu, zły przykład. A chociaż, co wolno nam, tego sobie n i ż s i dozwalać nie powinni - wszakże przykład! - Winniśmy dawać przykład.
Po wtóre - myślał od niejakiego czasu - nie podobna mi zmuszać Misię. Chodzi tu o jej szczęście! Przywiązanie okazać się nie może!
może mieć wstręt, może się poświęcić dla mojej myśli! Godziż się dziecię poświęcać! przez próżność? Nareszcie imię - imię zostanie; Alfred się może bogato ożenić.
Słowem, hrabia głęboko się zamyślał nad podobieństwem niedotrzymania poczciwego słowa danego bratu; a to od czasu, jak mu zaczęto z różnych stron niespodziewanymi podszeptywać
projektami.
Książęca mitra, którą nosił anticipative wraz z paludamentem przy herbie, dosyć smakowała hrabiemu.
Nowy lustr rzuciłaby taka koligacja; a gdyby jeszcze imię hrabiów połączyć się miało z tym książęcym i chodzić już nierozdzielnie na przyszłość? - Jakby to było pięknie!
Te i tym podobne rozmysły znacznie oziębiły hrabiego względem Alfreda. Począł sobie mówić: - Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>